بررسی پوست کف سر توسط دستگاه آنالیزر

  /    /  بررسی پوست کف سر توسط دستگاه آنالیزر

بررسی پوست کف سر توسط دستگاه آنالیزر

 بررسی تخصصی مشکلات  پوست سر توسط دستگاه آنالیز، شوره و خشکی ،بیماریهای پوست سر، الگوهای ریزش مو و …. و در نهایت پیشنهاد بهترین روش برای درمان P.H  بررسی چربی و عدم بالانس