کراتینه

  /    /  کراتینه

کراتینه

سلامت و درخشندگی موها در گرو وجود پروتئینی به نام کراتین در ساقه مو است. چنانچه کراتین موجود در موها به هر دلیلی اعم از تاثیرات محیط یا مواد شیمیایی و یا در اثر رژیم های غذایی کاهش یابد موها ظاهری ناسالم ،کدر و شکننده پیدا می کنند .برای از بین بردن این حالت می توان از دو روش کراتین سرد و گرم استفاده کرد.