کراتین گرم

  /    /  کراتین گرم

کراتین گرم

کراتین گرم یک روش درمانی جهت رفع خشکی و شکننده گی موهاست  که یکی از اهداف اصلی آن صاف کردن موها می باشد. برای انجام کراتینه گرم باید از اتوی سرامیکی مخصوص استفاده کرد تا مواد کراتین از طریق حرارت جذب سلول های ساقه مو شوند.